Đối tượng được tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt bao gồm:

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng tuổi đến 65 tuổi đều có thể tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt. Không nhận bảo hiểm đối với:

  • Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, phong;
  • Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%;
  • Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật. 

FACEBOOK BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẢO VIỆT

THÔNG TIN BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Công ty Bảo Việt Mỹ Đình
Số TK: 0071 086 586 009
Tại: Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Chi nhánh: Cầu Giấy 
Website: baohiemsuckhoebaoviet.com
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.